STABILITEIT

 

 [Funderingen] [Vloerplaten in gewapend beton] [Betonnen balken en stalen profielen]

   
De schaarste aan betaalbare bouwgronden en het feit dat een groot deel van de goede bouwgronden reeds ingenomen zijn, zorgt ervoor dat steeds meer verkavelingen ontworpen worden op gronden met een minder betrouwbare grondkwaliteit.  
   
A. FUNDERINGEN   
   

Wie op dergelijke gronden bouwt, doet er goed aan voor aanvang van de werken een grondonderzoek te laten uitvoeren.
De resultaten van dit grondonderzoek ( kostprijs ca. € 500,00 à € 600,00 ) geven betrouwbare informatie betreffende de diepte van de draagkrachtige grondlagen en van de grondwaterstand.
 
Aan de hand van de uitgevoerde diepsonderingen kan de wijze van funderen van het gebouw afgeleid worden.
 
Ons bouwkundig studiebureau kiest het meest voordelige funderingstype qua stabiliteit en kostprijs en voert de nodige stabiliteitsberekeningen uit van het gekozen funderingstype.
Een degelijke fundering is de noodzakelijke basis voor de constructie van een gebouw.
 

[Terug]

   
B. VLOERPLATEN IN GEWAPEND BETON  
   
Alhoewel de prefab vloerplaten (type predallen–betonnen welfsels–potten en balken) in de woning- en appartementsbouw vrij frequent toegepast worden, toch wordt de vloerplaat in gewapend beton ook regelmatig aangewend.
Ons bouwkundig studiebureau berekent de juiste vloerdikte en de nodige wapening.
Laat de bepaling van de dikte van de vloerplaat en de keuze van de wapening niet over aan het ‘gevoel’ van de ruwbouwaannemer.
De meestal vrij grote overdikte die bij niet berekening van de vloerplaat toegepast wordt, verdient u ruimschoots terug door het laten uitvoeren van een degelijke en betrouwbare betonstudie.

 

[Terug]  
   
C. BETONNEN BALKEN EN STALEN PROFIELEN  
   
Bij grote overspanningen en/of bij zware belastingen verdient het de voorkeur de dimensies van de nodige balken en stalen profielen te laten berekenen.
Ons studiebureau berekent de dimensies en nodige wapening van de betonnen balken en bepaalt welke type van stalen profiel dient gebruikt te worden.
Wij maken tevens een overzichtelijk plan en een bijhorende meetstaat.
 

[Terug]