EXPERTISES

 

 [Bouw- en huurschade] [Schattingen] [Plaatsbeschrijvingen]

   
Door onze 20-jarige ervaring in de bouwsector hebben wij voldoende kennis opgedaan om als deskundig expert op te treden in verschillende deelgebieden van de bouwsector. Wij treden vaak op als expert bij bouw- en huurschade, betwisting van eigendomsgrenzen, waardebepaling van onroerende goederen. Wij voeren deze opdrachten uit zowel voor particulieren als voor diverse rechtbanken (Vredegerechten–politierechtbanken–rechtbanken van eerste aanleg).
   
A. BOUW- EN HUURSCHADE   
   

Het komt steeds vaker voor dat bij de bouw van een woning problemen ontstaan tussen de bouwheer en de aannemer waarbij de werken al dan niet vakkundig uitgevoerd werden. Wij treden op als expert om de schade en de herstelkosten te bepalen, en de verantwoordelijkheden vast te leggen. Bij het einde van de huur van een woning of een appartement wordt de eigenaar vaak geconfronteerd met schade die de huurder aan het pand heeft aangebracht. Wij treden hierbij op als expert om de herstelkosten te bepalen. Wanneer u door wegeniswerken of bouwwerken op een aanpalend perceel schade lijdt, dan moet u de geleden schade kunnen bewijzen. Wij stellen voor u een volledig schadedossier op waarmee u de tegenpartij kan overtuigen om de geleden schade te vergoeden.
 

[Terug]

   
B. SCHATTINGEN  
   
B.1. Schatting bij nalatenschap
 
Als beëdigd landmeter-expert kunnen wij optreden als scheidsrechter tussen de erfgenamen en de fiscus. Wij bepalen de waarde van de onroerende goederen uit de nalatenschap en maken hiervan een deskundig schattingsverslag op.
 
B.2. Schatting bij koop en verkoop
 
U wenst een onroerend goed (woning–appartement–grond) te kopen of te verkopen?
Wij helpen u om een eerlijke waarde van de eigendom te bepalen.
  • Als koper wenst u niet te veel te betalen. Wij adviseren u bij het maximale bedrag dat u aan de aankoop mag besteden.
  • Wanneer u een te renoveren woning of appartement koopt, dan bepalen wij niet alleen een correcte prijs die u ervoor mag betalen, doch berekenen tevens de kosten van de renovatiewerken.
  • Als verkoper wenst u de huidige marktwaarde van uw eigendom te bekomen. Wij doen voor u de nodige waardebepaling.

[Terug]  
   
C. PLAATSBESCHRIJVINGEN  
   
C.1. Bij aanvang en einde van huur
 
De huidige huurwetgeving verplicht de huurder en verhuurder om een plaatsbeschrijving op te maken van het gehuurde goed, en dit voor aanvang van de huurperiode.
Om op het einde van de huur discussies te vermijden maken wij vooraf een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand van het huurpand.
Zo kan schade die zich in de loop van de huurperiode voordoet niet leiden tot een juridisch steekspel tussen huurder en verhuurder.
 
Huurder en verhuurder hebben er tevens alle belang bij dat op het einde van de huur opnieuw een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt waarbij opnieuw een gedetailleerde beschrijving van de staat van het goed wordt opgemaakt.
 
C.2. Bij aanvang en einde der werken
 
Wanneer u een woning gaat bouwen tegen een bestaande woning, dan laat u best voor aanvang van de werken een plaatsbeschrijving opmaken van het aanpalend goed.
Zo zal de eigenaar van het aanpalend goed u niet verantwoordelijk kunnen stellen voor reeds bestaande schade aan zijn woning.
 
Wij stellen voor aanvang van de werken een gedetailleerde beschrijving op van de bestaande toestand, waarbij de bestaande gebreken ( scheuren, barsten, vochtschade ) vastgelegd worden d.m.v. een fotoreeks.
 
Na het beëindigen van de werken maken wij opnieuw een plaatsbeschrijving op van de toestand van de aanpalende eigendom.
Zo voorkomt u dat de aanpalende eigenaar u later aansprakelijk stelt voor geleden schade.
 

 

 

[Terug]