ARCHITECTUUR

 

 [Advies] [Stedenbouwkundige vergunning]

 
Architectuuropdrachten voor eengezinswoningen, appartementsgebouwen, kantoorgebouwen , handelsgebouwen en industriegebouwen, behoren tot onze actieve verwezenlijkingen. In samenspraak met de bouwheer wordt aan de hand van een voorontwerp een definitief bouwplan opgemaakt dat aan de eisen van de bouwheer voldoet, zowel op esthetisch vlak als op vlak van besteedbaar budget. Vanzelfsprekend stellen wij het volledige bouwdossier samen dat bij de overheid ingediend wordt. Het lastenboek en de meetstaat zorgen ervoor dat een aannemer een correcte prijsopgave kan maken rekening houdend met de juiste materiaalhoeveelheden en volgens de voorgeschreven verwerkingswijze. De werfopvolging zorgt ervoor dat het bouwproces binnen een redelijke termijn verloopt, en dat het gebouw op een professionele manier wordt opgetrokken.

   
De schaarste aan betaalbare bouwpercelen zorgt ervoor dat steeds meer renovatieprojecten worden uitgevoerd. Aan de hand van een gedetailleerde opmeting van de bestaande toestand maken wij een voorstudie van de te verwezenlijken verbouwing met een reŽle kostprijsraming. Na goedkeuring van het voorontwerp door de bouwheer stellen wij het volledige bouwdossier op.
 
A. ADVIES 
   
U wenst beroep te doen op een architect?
Uw woning is zonevreemd, en u wenst verbouwingswerken uit te voeren?
U bent eigenaar van een perceel grond en wenst de zonering en bestemming ervan te weten?
U beschikt over een perceel bouwgrond, en wenst te weten wat de stedenbouwkundige voorschriften zijn?
 
[Terug]

   
B. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  
   
B.1. Dossier bouwaanvraag
 
U plant een nieuwbouwproject?
U wenst een bestaand gebouw uit te breiden of te verbouwen?
U wil een gebouw slopen?
 
Voor elk bouwproject maken wij het juiste bouwdossier op om in te dienen bij de gemeente.
 
B.2. Dossier verkavelingsaanvraag
 
Wanneer een perceel in twee of meer loten verdeeld wordt, dan dient de eigenaar een verkavelingsaanvraag in te dienen.
Ons landmeetkantoor meet het te verkavelen terrein op waarbij de terreingrenzen nauwkeurig vastgelegd worden.
Tevens wordt een nivellering van het perceel uitgevoerd.
Daarna wordt de opmeting in plan gebracht, en wordt in samenspraak met de verkavelaar het terrein opgesplitst in de verschillende percelen.
 
Wij stellen het volledige verkavelingsdossier op en dienen dit in bij het bestuur.
 
Na het bekomen van de verkavelingsvergunning stellen wij de processen-verbaal op van de opmetingsplannen van de verschillende loten en materialiseren de grenspunten door middel van grenspalen.
 
B.3. Dossier stedenbouwkundig attest
 
U beschikt over een perceel bouwgrond maar weet niet wat u op het terrein mag bouwen. Via de aanvraag van een stedenbouwkundig attest nr. 2 komt u te weten wat de toegelaten bouwdiepte en bouwhoogte zijn, de toegelaten dakhelling, de afstand van de voorgevel tot de rooilijn, de breedte van de bouwvrije stroken, enz..
 
Wij stellen voor u het volledige dossier op voor de aanvraag van deze stedenbouwkundige vergunning.
 

 

 

 

 

[Terug]